Ավազահարման ծառայություն

Ավազահարումը համարվում է մեխանիկական մշակում, որը ապահովում է մետաղական մակերեսի պատշաճ նախապատրաստումը, որն իր հերթին որակյալ ջերմափոշեներկման հիմնական երաշխիքներից մեկն է։ <<ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍՊԸ>>-ն արդեն պատրաստ է մատուցել իր գործընկերներին ավազահարման ծառայությունը գերմանական սարքավորումներով: